Klachtenregeling

 

‘In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en Klacht- en tuchtregeling van de VBAG/RBCZ.’

 

 

Een klacht indienen

V 1.0 d.d. 23 maart 2022

Als u ontevreden bent over uw therapeut of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Stap 1: Praat met uw therapeut

Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Stap 2: De klachtfunctionaris van een beroepsorganisatie

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u zich wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.
Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Overige stappen

Een onafhankelijke geschillencommissie:
Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de therapeut is aangesloten bij een
onafhankelijke geschilleninstantie. U kunt zich hiertoe wenden met uw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Het tuchtcollege:
Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Ook de geschillencommissie kan de klacht naar een tuchtcollege doorverwijzen. Dit zal meestal TCZ zijn.

Wie kan een klacht indienen?

De volgende personen kunnen een klacht indienen:

 • De cliënt (u bent de directe belanghebbende);

 • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt);

 • Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een

  machtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het

  identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht;

 • De Inspecteur voor de Volksgezondheid.

  Het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg

  Sparrenheuvel 10, Gebouw A, 3708 JE Zeist | +31 (0) 30 – 4100649
  www.rbcz.nu
  | IBAN NL66 RABO 0325 2210 49 | BIC RABONL2U | BTW 818435227 B01 | KvK 2013 36 98

1

page1image1175391440

page2image1094287936